Juwenalia Krakowskie

Logo Juwenaliów Krakowskich 2020Koncerty, podczas których występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej, przedstawienia teatralne, konkursy i przemarsz barwnego korowodu na Rynek Główny – tak właśnie prezentuje się wielkie święto studentów, znane jako Juwenalia Krakowskie. Wydarzenie przygotowują wspólnie studenci ze wszystkich krakowskich uczelni. Co roku patronat nad Juwenaliami obejmuje Prezydent Miasta Krakowa oraz Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W maju każdego roku studenci przejmują władzę nad miastem. Podczas Juwenaliów występują najlepsze polskie i zagraniczne grupy muzyczne. Zwieńczeniem tygodnia zabaw, wypełnionego po brzegi koncertami, kabaretonami, przedstawieniami teatralnymi, grami i konkursami, jest przemarsz barwnego korowodu na Rynek Główny oraz symboliczne przekazanie studentom kluczy do bram miasta. Juwenalia Krakowskie to ogromne wyzwanie logistyczno-organizacyjne. W celu zapewnienienia bezpieczeństwa imprez organizatorzy blisko współpracują z Policją, Strażą Pożarną i służbami miejskimi. Każdego roku grupa ponad 100 wolontariuszy studenckiej służby informacyjnej wspiera działania Policji w zakresie zabezpieczenia i usprawnienia przemarszu juwenaliowego korowodu. Organizatorzy prowadzą także wśród studentów akcję informacyjną, której celem jest podnoszenia świadomości na temat regulaminu imprez.

Więcej informacji:

Bilet semestralny w komunikacji miejskiej

Zdjęcie przedstawiające kilka legitymacji studenckich z uczelni krakowskichDzięki inicjatywie PSSUK od 2009 r. studenci mogą korzystać ze specjalnego biletu semestralnego, uprawniającego do wielokrotnych przejazdów (w okresie dowolnych, kolejnych 150 dni wybranych w chwili zakupu) wszystkimi liniami dziennymi i nocnymi, we wszystkie dni tygodnia w okresie ważności biletu w całej aglomeracji. Do korzystania ze studenckiego biletu semestralnego uprawnieni są studenci okazujący ważną legitymację studencką wydaną według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Bilety semestralne są dostępne w specjalnych, promocyjnych cenach. Na jeszcze korzystniejszą cenę mogą liczyć studenci, którzy są mieszkańcami Krakowa i posiadają uprawnienia Karty Krakowskiej (są zameldowani na pobyt stały lub rozliczają podatki w Krakowie).

Więcej informacji:

KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa (KRKRKR)

Logo KRKRKR

Cykliczna akcja adresowana do wszystkich mieszkańców Krakowa, organizowana przez samorządy studenckie i koordynowana przez PSSUK. Na terenie miasta, praktycznie na każdej uczelni w miesiącu kwietniu studenci, doktoranci i pracownicy mieli możliwość przyczynienia się do ratowania ludzkiego życia poprzez oddawanie krwi. Dzięki dużemu rozgłosowi rozprzestrzeniła się także na inne miasta (m.in. Warszawę, Poznań, Wrocław, Opole, Lublin, Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Kielce, Katowice i Gliwice) pod nazwą KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa. Celem było uczynienie Krakowa miastem, w którym na tematy trudne i ważne (a takimi bez wątpienia są honorowe krwiodawstwo i świadoma transplantologia) rozmawia się wspólnie, w sposób jasny i przystępny, w atmosferze wzajemnego zrozumienia

Festiwal KULTURAlia

Logo Festiwalu KULTURAliaOstatnia edycja odbyła się w 2013 r. Festiwal Twórczości Studenckiej Miasta Krakowa „KULTURAlia” to wyjątkowy, międzyuczelniany projekt realizowany pod egidą PSSUK. Celem projektu jest promowanie młodych krakowskich artystów oraz wzbogacenie oferty kulturalnej naszego miasta. KULTURAlia to: działanie na rzecz rozwoju kulturalnego społeczeństwa, a w szczególności studentów w Krakowie; wykorzystanie potencjału i aktywności środowisk akademickich; działanie na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej wśród studentów; umożliwienie młodym artystom prezentacji osiągnięć artystycznych szerszej publiczności; integracja społeczności studenckiej w Krakowie; propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej; możliwość prezentacji dzieł sztuki oraz niezależnych inicjatyw artystycznych, twórczych oraz obywatelskich w obszarze kultury i sztuki; wzrost świadomości znaczenia sztuki; budowanie i projektowanie nowych, aktywnych relacji z odbiorcą oraz rozwój talentów; zmniejszenie dystansu w odbiorze szeroko pojętej kultury. Wystawy, koncerty, mapping, video art, teatr, kino, moda, a także „nauka” – jednym słowem wszystko, co można nazwać sztuką. Festwial wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich studentów, jest dojrzały i uniwersalny w swym przekazie. Podczas festiwalu prezentowana jest  twórczość ludzi odważnych, niepłynących głównym nurtem sztuki i nieulegających ogólnie przyjętym normom. Stawiamy przede wszystkim na studentów kreatywnych i kształtujących nowoczesną scenę kultury. Celem jest nie tylko promocja młodych, uzdolnionych artystów, ale również wprowadzenie w przestrzeń miejską Krakowa sztuki współczesnej. Pragniemy wzmocnić pozycję sztuki w świadomości odbiorców i na rynku sztuki. Tworzone projekty są połączeniem sił, obrazem wielowymiarowej współpracy międzyuczelnianej – nie tylko w zakresie promocji poszczególnych wydarzeń, ale także w całym procesie organizacyjnym. Promowanie nieszablonowych propozycji kulturalnych w duchu ogólnoakademickiej współpracy to niepowtarzalna szansa na poszerzenie horyzontów szeroko rozumianej działalności studenkciej. Wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów mieszkańców miasta i turystów. Dzięki potencjałowi i aktywności środowisk akademickich, oraz – tak ważnemu dla nas – wsparciu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa rola festiwalu została wzmocniona i pozwoliła zmniejszyć dystans w odbiorze szeroko pojętej kultury.