Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa (PSSUK) to istniejąca od 1993 r. niezależna organizacja zrzeszająca samorządy studenckie działające na terenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W skład Porozumienia wchodzą samorządy studenckie 17 krakowskich uczelni publicznych i niepublicznych. Porozumienie reprezentuje interesy ok. 130 000 studentów, czyli ponad 10% wszystkich studentów w Polsce. Misją organizacji jest rozwój i integracja środowiska studenckiego, wspieranie samorządności studenckiej oraz doskonalenie warunków studiowania. Flagowym projektem Porozumienia są Juwenalia Krakowskie, zaś jednym z jego kluczowych osiągnięć – wprowadzenie studenckiego biletu semestralnego w krakowskiej komunikacji publicznej. Porozumienie działa za pośrednictwem demokratycznie wybranych organów: Przewodniczącego, Zarządu, Rady Przewodniczących oraz Dyrektora Juwenaliów Krakowskich. Przewodniczący reprezentuje Porozumienie na zewnątrz, w tym uczestniczy w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Porozumienia określa regulamin.

Cele działalności:

 • reprezentowanie studentów uczelni krakowskich przed władzami miasta Krakowa;
 • wspieranie i koordynowanie inicjatyw samorządów studenckich uczelni krakowskich;
 • integracja środowiska akademickiego;
 • dbanie o dobre imię uczelni krakowskich;
 • promowanie stanowiska Porozumienia na forum ogólnopolskim;
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów uczelni krakowskich.

Formy realizacji celów:

 • organizacja zespołów doradczych, powoływanie ekspertów i konsultantów, zlecanie wykonania opracowań, ekspertyz i opinii;
 • współorganizacja przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne samorządy studenckie;
 • współpraca z innymi organizacjami i podmiotami mająca na celu realizację celów regulaminowych Porozumienia.

Zrzeszone samorządy studenckie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie