Kadencja Przewodniczący Uczelnia
2020 Marcelina Kościołek Uniwersytet Jagielloński
2019 Jakub Bakonyi Uniwersytet Jagielloński
2018 Olga Janiszewska Akademia Górniczo-Hutnicza
2017 (X–XII) Roland Rychlik Akademia Górniczo-Hutnicza
2017 (I–X) Monika Dziarkowska Uniwersytet Ekonomiczny
2016 Patrycja Piłat Uniwersytet Jagielloński
2015 Dawid Kolenda Uniwersytet Jagielloński
2014 Joanna Bereza Uniwersytet Ekonomiczny
2014 Anna Orlof Uniwersytet Rolniczy
2013 Daniel Kostrzewa Politechnika Krakowska
2012 Agnieszka Sadowska Uniwersytet Ekonomiczny
2010–2011 Marcin Styrna Politechnika Krakowska
2007–2009 Elżbieta Kornalska Uniwersytet Rolniczy
2006–2007 Tomasz Jezierski Politechnika Krakowska
2005–2006 Krzysztof Klęczar Uniwersytet Rolniczy
2003–2005 Łukasz Kołodziejczyk Politechnika Krakowska
2002–2003 Maciej Miś Uniwersytet Jagieloński
2001–2002
2000–2001
1999–2000 Uniwersytet Rolniczy
1998–1999 Krzystof Wołos Uniwersytet Jagieloński
1997–1998 Włodzimierz Leksa Politechnika Krakowska
1996/1997 Miłosz Horodyski Uniwersytet Jagieloński
1995–1996
1994–1995
1993–1994
1992–1993