Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa (PSSUK) to istniejąca od 1993 r. niezależna organizacja zrzeszająca samorządy studenckie działające na terenie Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W skład Porozumienia wchodzą samorządy studenckie 18 krakowskich uczelni publicznych i niepublicznych. Porozumienie reprezentuje interesy ok. 150 000 studentów, czyli ponad 10% wszystkich studentów w Polsce. Misją organizacji jest rozwój i integracja środowiska studenckiego, wspieranie samorządności studenckiej oraz doskonalenie warunków studiowania. Flagowym projektem Porozumienia są Juwenalia Krakowskie, zaś jednym z jego kluczowych osiągnięć – wprowadzenie studenckiego biletu semestralnego w krakowskiej komunikacji publicznej. Porozumienie działa za pośrednictwem demokratycznie wybranych organów: Przewodniczącego, Zarządu, Rady Przewodniczących oraz Dyrektora Juwenaliów Krakowskich. Przewodniczący reprezentuje Porozumienie na zewnątrz, w tym uczestniczy w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Porozumienia określa regulamin.

Cele działalności:

  • reprezentowanie studentów uczelni krakowskich przed władzami miasta Krakowa;
  • wspieranie i koordynowanie inicjatyw samorządów studenckich uczelni krakowskich;
  • integracja środowiska akademickiego;
  • dbanie o dobre imię uczelni krakowskich;
  • promowanie stanowiska Porozumienia na forum ogólnopolskim;
  • podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów uczelni krakowskich.

Formy realizacji celów:

  • organizacja zespołów doradczych, powoływanie ekspertów i konsultantów, zlecanie wykonania opracowań, ekspertyz i opinii;
  • współorganizacja przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne samorządy studenckie;
  • współpraca z innymi organizacjami i podmiotami mająca na celu realizację celów regulaminowych Porozumienia.

Członkowie:
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Krakowska Akademia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa, Akademia Sztuk Teatralnych