kulturalia„Festiwal Twórczości Studenckiej Miasta Krakowa – KULTURAlia” jest wyjątkową ogólnouczelniana inicjatywą organizowaną przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa. Ma na celu promować młodych krakowskich artystów, jednocześnie ubarwiając harmonogram kulturalny naszego miasta. Młodzi twórcy, obecne trendy oraz niestandardowe pojęcie KULTURY będzie towarzyszyć uczestnikom organizowanego w całości przez studentów przedsięwzięcia.

KULTURAlia to tradycyjne już święto studentów, uzupełniające ofertę kulturalną o dodatkowe, niekomercyjne lecz kosztowne wydarzenia przeznaczone dla bardziej wymagających, przez co niezwykle cennych odbiorców.
KULTURAlia to:

  • działanie na rzecz rozwoju kulturalnego społeczeństwa, a w szczególności studentów w Krakowie.
  • wykorzystanie potencjału i aktywności środowisk akademickich
  • działanie na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej wśród studentów
  • umożliwienie młodym artystom prezentacji osiągnięć artystycznych szerszej publiczności
  • integracja społeczności studenckiej w Krakowie.
  • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.
  • możliwość prezentacji dzieł sztuki oraz niezależnych inicjatyw artystycznych, twórczych oraz obywatelskich w obszarze kultury i sztuki.
  • wzrost świadomości znaczenia sztuki.
  • budowanie i projektowanie nowych, aktywnych relacji z odbiorcą oraz rozwój talentów.
  • zmniejszenie dystansu w odbiorze szeroko pojętej kultury

Wystawy, koncerty, mapping, video art., teatr, kino, moda a także „nauka” to założenia naszych działań. Jednym słowem wszystko co można nazwać SZTUKĄ!

Festwial wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich studentów, jest dojrzały i realizowany we współpracy ze wszystkimi Krakowskimi uczelniami. Podczas festiwalu zostanie zaprezentowana twórczość ludzi odważnych, niepłynących głównym nurtem sztuki i nie ulegających ogólnie przyjętym normom. Stawiamy przede wszystkim na studentów: kreatywnych i kształtujących nowoczesną scenę kultury.

Inicjatywa ta jest nie tylko promocja młodych, uzdolnionych artystów, ale również wyprowadzenie w przestrzeń miejską Krakowa Sztuki współczesnej. Pragniemy wzmocnić pozycję sztuki w świadomości odbiorców i na rynku sztuki. Tworzone projekty są połączeniem sił- obrazem wielowymiarowej współpracy międzyuczelnianej- nie tylko w promocji danych wydarzeń, ale także w całym procesie organizacyjnym. Propagowanie wspólnych rozwiązań oraz nieszablonowych propozycji kulturalnych przedstawiają nieograniczone horyzonty działalności organizacji studenckich na Wyższych Uczelniach w Krakowie.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom studentów mieszkańców miasta i turystów. Dzięki potencjałowi i aktywności środowisk akademickich, oraz tak ważnemu dla nas wsparciu od Kolegium Rektorów Szkół Wyższych, rola festiwalu została wzmocniona jako wydarzenie kulturalne i pozwoliła zmniejszyć dystans w odbiorze szeroko pojętej kultury. Nasze działania zmierzające do prezentacji dzieł sztuki i niezależnych inicjatyw artystycznych mają na celu wzrost świadomości znaczenia interdyscyplinarnej twórczości, projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą oraz rozwój talentów.

kulturalia2