krkrkrKRakowski KRwicień KRwiodastwa to inicjatywa Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, a przygotowana przez Samorządy Studenckie akcja, adresowana do wszystkich mieszkańców Krakowa. Na terenie miasta, praktycznie na każdej Wyższej Uczelni w Krakowie w miesiącu kwietni studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni mają możliwość przyczynienia się do ratowania życia poprzez oddawanie krwi. Akcja cyklicznie odbywa się co roku – już 6 raz z rzędu, od zeszłego roku  została ona rozszerzona również na inne miasta Polski: Warszawę, Poznań, Wrocław, Opole, Lublin, Rzeszów, Gdańsk, Bydgoszcz, Kielce, Katowice oraz Gliwice pod nazwą KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa.

Naszym celem jest uczynienie Krakowa miastem, w którym na tematy trudne i ważne (a takimi bez wątpienia są honorowe krwiodawstwo i świadoma transplantologia) rozmawia się wspólnie, w sposób jasny i przystępny, w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Zależy nam, zwłaszcza teraz, gdy inicjatywa obejmuje kolejne miasta, by to właśnie Kraków wciąż był postrzegany jako pomysłodawca oraz propagator akcji na całą Polskę.

Jesteśmy przekonani, że nasze przedsięwzięcie, z roku na rok zyskujące coraz większy rozmach, przyczyni się do promocji miasta Krakowa na arenie ogólnopolskiej. W ciągu pięciu lat trwania akcji, wzięło w niej udział prawie 6000 osób, które oddały ponad 2600 litrów krwi. To ogromny sukces i duża motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz zwiększenia wśród studentów oraz mieszkańców Krakowa i Polski świadomości o roli, jaką krwiodawstwo odgrywa w ratowaniu zdrowia i życia innych ludzi.

Żywimy nadzieję, że i w tym roku studencka akcja: KRKRKR – KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa 2013 w ramach inicjatywy KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa 2013 odniesie sukces.

krkrkr2