Lata urzędowania Imię i Nazwisko Uczelnia
2019 Jakub Bakonyi Uniwersytet Jagielloński
2018 Olga Janiszewska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
X -XII 2017 Roland Rychlik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
I – X 2017 Monika Dziarkowska Uniwersytet Ekonomiczny
2016 Patrycja Piłat Uniwersytet Jagielloński
2015 Dawid Kolenda Uniwersytet Jagielloński
2014 Joanna Bereza Uniwersytet Ekonomiczny
2014 Anna Orlof Uniwersytet Rolniczy
2013 Daniel Kostrzewa Politechnika Krakowska
2012 Agnieszka Sadowska Uniwersytet Ekonomiczny
2010-2011
2009
Marcin Styrna Politechnika Krakowska
2007/2008 i 2008/2009 Elżbieta Kornalska Uniwesytet Rolniczy
2006/2007 Tomasz Jezierski Politechnika Krakowska
2005/2006 Krzysztof Klęczar Uniwersytet Rolniczy
2003/2004 i 2004/2005 Łukasz Kołodziejczyk Politechnika Krakowska
2002/2003 Maciej Miś Uniwersytet Jagieloński
2001/2002    
2000/2001    
1999/2000   Uniwersytet Rolniczy
1998/1999 Krzystof Wołos Uniwersytet Jagieloński
1997/1998 Włodzimierz Leksa Politechnika Krakowska
1996/1997 Miłosz Horodyski Uniwersytet Jagieloński
1995/1996    
1994/1995    
1993/1994    
1992/1993