1. Roland Rychlik (Akademia Górniczo – Hutnicza)
 2. Lesław Florian (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 3. Paulina Zgliniecka  (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 4. Paulina Krupa (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 5. Karolina Gujda (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 6. Olha Aleksandrenko (Krakowska Akademia)
 7. Joanna Hurlak (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia)
 8. Bogumiła Korus (Małopolska Wyższa Szkoła)
 9. Paweł Domino (Politechnika Krakowska)
 10. Aneta Werejczyk (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)
 11. Izabela Zuba  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 12. Patrycja Piłat (Uniwersytet Jagielloński)
 13. Justyna Lusio (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 14. Edyta Klimkowska (Uniwersytet Pedagogiczny)
 15. Karolina Adamska (Uniwersytet Rolniczy)
 16. Ilona Bieniek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki)
 17. Małgorzata Grabowska (Wyższa Szkoła Europejska)
 18. Bartłomiej Surowiecki (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)