1. Marcin Krukowski (Akademia Górniczo – Hutnicza)
 2. Igor Solarz (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 3. Jakub Kołodziej  (Akademia Muzyczna w Krakowie)
 4. Mateusz Kordas (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
 5. Katarzyna Jesionka (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
 6. Karol Kwaśniak (Krakowska Akademia)
 7. Piotr Maj (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia)
 8. Michał Kostrzewa (Politechnika Krakowska)
 9. David Kukułka  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 10. Jakub Bakonyi (Uniwersytet Jagielloński)
 11. Mateusz Więcek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 12. Kamil Firmanty (Uniwersytet Pedagogiczny)
 13. Tymoteusz Nowicki (Uniwersytet Rolniczy)
 14. Maggie Bartnik (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki)
 15. Karolina Iwaniec (Wyższa Szkoła Europejska)
 16. Klaudia Jasica (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)