Przewodniczący PSSUK:
Olga Janiszewska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wiceprzewodniczący PSSUK:
Mateusz Torba
Uniwersytet Jagielloński

Dyrektor Juwenaliów Krakowskich:
Roland Rychlik
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie