Przewodniczący
Jakub Bakonyi
Uniwersytet Jagielloński

Wiceprzewodniczący
Klaudia Jasica
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz
Igora Solarz
Akademia Ignatianum w Krakowie

Dyrektor Juwenaliów Krakowskich
Marcin Krukowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie