Porozumienie powstało w 1993 r., jako organ zrzeszający wszystkie samorządy studenckie krakowskich uczelni wyższych we wspólnym celu integracji krakowskiego środowiska akademickiego. W skład PSSUK wchodzi 18 samorządów. Obecnie PSSUK reprezentuje interesy ok. 190 000 studentów. Jego główną misją jest wpływanie na kształtowanie edukacji i ustaw dotyczących studentów. Przewodniczący PSSUK uczestniczy w Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych.

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa zrzesza wszystkie samorządy studenckie działające na terenie Krakowa by wspólnie działać na rzecz społeczności studenckiej.

Celami działalności są:
a) reprezentowanie studentów Uczelni Krakowa przed przedstawicielami władz lokalnych,
b) wspieranie i koordynowanie inicjatyw Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa,
c) integracja środowiska akademickiego,
d) dbanie o dobre imię Uczelni Krakowa,
e) promowanie stanowiska Porozumienia na forum ogólnopolskim,
f) podejmowanie i wspieranie inicjatyw poprawiających warunki studiowania studentów Uczelni Krakowa.

Porozumienie realizuje wymienione cele poprzez:
a) organizację zespołów doradczych, powoływanie ekspertów i konsultantów, zlecanie wykonania opracowań, ekspertyz i opinii,
b) współorganizację przedsięwzięć realizowanych przez poszczególne Samorządy Studenckie,
c) współpracę z innymi organizacjami i podmiotami mającą na celu realizację celów regulaminowych Porozumienia.

PSSUK zrzesza: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Krakowska Akademia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna.